Operation Playa – kopplingen till Barcelona och Sitges

Följande är någon typ av sammanfattning / kommentar / utvidgning av ett reportage jag publicerade förra veckan i en katalansk tidning  om Jonas Falk och “Operación Playa” med en del tidigare opublicerad information om verksamheten i Sitges och Barcelona. I nuläget är Jonas Falk och ytterligare tolv personer “utredningshäktade” i väntan på att åtalen ska läggas fram. Att vara utredningshäktad, eller “investigado” som det heter på spanska (tidigare hette det “imputado”) innebär att Falk befinner sig i frihet men har anmälningsplikt varannan vecka. Rättegången kommer i bästa fall i gång efter årskiftet, förväntade åtalspunkter är pengatvätt och skattebrott.

Jonas Falk - El Triangle 1264

Falkfallet är intressant ur flera olika synvinklar.

 1. I Sverige är det fullt lagligt att vara aktiv i en kriminell organisation, på samma sätt som det är lagligt att vara medlem i al-Qaeda och IS. Så tokigt är det i Sverige tack vare grundlagens föreningsfrihet.  Falk blev frikänd i hovrätten men domaren skriver att Falk var engagerad i kokainhanteringen,  men,  för fällande dom måste man kunna bestämma vilken roll han har spelat i kriminaliteten.
 2. Att sitta häktad under 3,5 år och under långa perioder i en isoleringscell på 7 kvm är naturligtvis omänskligt och kan jämföras med tortyr. Om Sverige ska fortsätta med ambitionen att vara en ”stormakt” inom mänskliga rättigheter så borde riksdagen se över häkteslagen.
 3. Operation Playa blev  ett pilotfall inom Eurojust, det europeiska samordningsorganet för olika länders åklagare. Fallet pekar på svårigheterna vid stora narkotika- och terroristfall där flera länders polis och åklagare är inblandade. Kulturchocken mellan de spanska och det svenska rättsystemet verkar ha ställt till det en hel del, inte minst för den spanska delen av fallet
 4. De skyhöga kostnaden för utredningen och de enorma advokatarvodena som vi skattebetalare finansierade. Notan för utredningen och rättshjälpen till de åtalade uppskattas till 120 miljoner kronor.
 5. Vissa svenska mediers täckning av den spanska delen av Falk-fallet är full av missuppfattningar. Se resonemang längre ner i texten
 6. Fallet illustrerar hur kokainbranschen har förändrats sedan det stora kartellernas undergång i mitten på 00-talet. Gruppen som Falk var engagerad i hade ett “modus” som är typiskt för den utvecklingen.
 7. Fallet illustrerar dessutom att Barcelona numera är centrum för kokainbranschen i Europa. I Spanien beslagtas de runt 20 ton kokain varje år, se diagram nedan. Långt mer än Italien och Storbrittanien.
Kokain seizures Europe

Kokainbeslag Europa 2002 – 2015. Källa Drug Report 2017 – EMCDDA/EU

Det har knappast publicerats någonting om Operation Playa i spanska medier. I ett spanskt sammanhang är fallet inte speciellt stort, men allmänintresset finns även här, framför allt genom det internationella upplägget med kokainförsäljing i Nordeuropa och pengatvätt i Barcelona, Mallorca och Sitges.  Allmänintresset ligger även  i att Falk-fallet bryter med den stereotypiska uppfattningen som många spanjorer har om Sverige som en idyll och där alla svenskar är laglydiga människor.

Några ord om kokain i allmänhet

Kokainet fräter sönder hjärnan och slemhinnorna på användaren. De snabba och heta pengarna fräter även sönder moral och etik –  där det finns kokainhantering finns det korruption, prostitution och våld, allt hänger ihop. Kokainbranschen genererar enorma svarta pengar som bidrar till pengaflödet som föder korruptionen i alla former. Det ser vi i  Spanien men framförallt i Latinamerika. Kokainet är även bränslet för den enorma prostitutionsbranschen i Spanien och Latinamerika. Många prostituerade använder kokain för den sexuellt stimulerande effekten och även torskarna snortar friskt under besöken på bordellen. Bordellerna i Spanien fungerar ofta som försäljningställen för kokain och andra substanser.

Kokainet är även en starkt bidragande orsak till ökande våldet, och inte bara i Sverige.  Mordstatistiken visar att nio av världens tio farligaste städer ligger i Latinamerika och morden är i stor utsträckning kokainrelaterade.  Av naturliga skäl kan inte kriminella grupper vända sig till polis och åklagare när de blivit bedragna eller bestulna. Våld blir den logiska lösningen för att lösa alla konflikter.  Det enskilt största sociala problemet alla kategorier i Latinamerika är kokainet.

Most dangeours cities in the World
Källa: World Atlas 2015

 

Även i Sverige är kokainet på frammarsch, och inte bara runt Stureplan utan vi ser följderna av kokainhanteringen i det ökade gängvåldet ute i förorten. Kokainmissbrukande langare blir så småningom aggresiva och allmänt paranoida. Extremt våld blir ett naturligt inslag när skulder ska drivas in och hämnd ska utkrävas.

Barcelona och kokain

Barcelona är ett centrum för kokaindistributionen i Europa. Kokainet flödar in i Barcelonas containerhamn och  flera stora aktörer har sina europeiska  “huvudkontor”  i Barcelona. Många “capos” bor i Gava, Casteldefells och Sitges. Medvetenheten finns hos poliser och jurister, men allmänheten i Katalonien väljer ofta att blunda för obekväma delar av verkligheten.  Under 2010-talet ligger beslagsstatistiken för Spanien på i genomsnitt 20 ton kokain varje år, långt över övriga EU-länder.  Den svenska polisen och tullens ineffektivitet är omvittnad, man beslagtar bara runt 50 kilo kokain per år. Hur skulle det vara om svenska tullare åkte på studieresa till Spanien eller till Colombia för att lära sig hur man upprättar ett effektivt tullfilter i stället för att bara stå och leka med mobiltelfonen (vilket tullarna oftast gör när man går igenom tullfiltret på Arlanda) ?

Några ord om domen i hovrätten

Jag saxar från Hovrättens dom:

“Sammanfattningsvis anser hovrätten att det är utrett att Jonas Falk genom Andreas Niklassons försorg fick information om att Mauritz Andersson väntade på en narkotikaleverans ute till havs samt att Jonas Falk visade intresse för och engagemang i saken. Det är vidare – genom det nyss återgivna samtalet mellan Jonas Falk och Mauritz Andersson den 30 juli 2009 – klarlagt att Jonas Falk för framtida syfte haft kontakt med någon som kunde tillhandahålla narkotika. Det talar med viss styrka för att Jonas Falk har medverkat i den åtalade brottsligheten. Man kan fråga sig varför han annars skulle ha talat med Mauritz Andersson om detta. Utredningen visar dock inte på vilket specifikt sätt som Jonas Falk kan ha medverkat, vilket är en förutsättning för en fällande dom.” HR s73

Om de svenska åklagarna hade kunnat åtala för ”kriminell organisation” så hade säkerligen utredningen och resultatet blivit annorlunda. Som vi sa innan, föreningsfriheten i den svenska grundlagen gör det lagligt att vara medlem i en kriminell organisation. Mer om Falks ”engagemang i saken” senare i texten.

I den omfattande mailkorrespondens jag hade med Jonas Falk  inför artikeln hävdar han att han är helt oskyldig. Enligt Falk är svensk polis och åklagare ”besatta” av honom sedan de uppmärksammade rånen och flykterna på nittiotalet. Den spanske utredningsdomaren Villodre ska enligt Falk ha utnyttjat sin protagonism i Operation Playa, ett pionjärfall inom Eurojust, för att klättra i karriären. Verkligheten är att Villodre blev sparkad upp till vänster och är nu lärare på åklagarskolan i Vallvidrera utanför Barcelona.

Nåväl till saken, vi börjar med en tidslinje:

Tidslinje

 • 2004.  Ett åtal mot Jonas Falk i en stor narkotikarättegång läggs ner i brist på bevis. Flera andra inblandade blir dömda till långa fängelsestraff
 • 2004. Jonas lär känna Tom Johnsson
 • 2005. Jonas Falk lämnar Sverige och bosätter sig i Spanien, men vistas under längre perioder i Colombia
 • 23 september 2006. Mauritz Anderson anländer till Falmouth i sydvästra England med båten Liselott. Enligt åklagarsidan var båten lastad med kokain som ska ha avyttrats i Storbrittanien.
 • Hösten 2006. Polisen registrerar en enorm förmögenhetsökning hos  Mauritz Anderssons och Jonas Falk.
 • 20 April 2007. Jonas Falk och moster Harriette Broman köper ett hus i Sitges för 2.5 miljoner Euros. Den spanske åklagaren anser att köpet finansierades med kokainpengar
 • 28 juni 2008. Tom Johnsson grips utanför Barbados kust med 1.1 ton kokain. Åklagarna menar att Tom Johnssons smugllingsförsök var koordinerat med Mauritz Andersons lyckade smuggling vid samma period.
 • Hösten 2008. Svenska polisen registrerar återigen en enorm förmögenhetsökning hos Mauritz Anderssons och Jonas Falk.
 • December 2008. Den svenska förundersökningen inleds.
 • Januari 2009. Mauritz Andersson och Andreas Niklasson lär känna varandra i Miami genon Jonas Falk.  De tre åker från Miami till Colombia med Falks nyinköpta båt Bona Fide, en Azimut som mäter 68 fot. Enligt åklagaren planerades de kommande smugglingarna under båtturen.
 • 2009. En JIT – Joint Investigation Team upprättas av Eurojust, EU’s åklagarkontor. Man döper fallet till “Operation Playa”. Tongivande länder i JIT är Spanien och Sverige, men ett stort antal nationer medverkar.
 • Juli 2009.   Andreas Niklasson och Mauritz Andersson avbryter ett smugglingsförsök utanför Colombias kust. Enligt åklagaren fungerar Jonas Falk som huvudman i smugglingsförsöket.
 • Oktober 2009. Nattklubben Oshum öppnar i Barcelona på Doctor Marrañongatan, nära Camp Nou. Det är en av Barcelonas största diskotek med mer än 100 anställda om man räknar in vakter och go-go dansare. Ägare är Jonas Falk, Harriette Broman och Raul Pozo. Tidigare fungerade lokalen under namnet Pacha. Den spanske åklagaren anser att Oshum användes för att tvätta pengar.
 • 2 Juni 2010. Franska kustbevakningen beslagtar 1.4 ton kokain i Mauritz Andersson båt Solero utanför Martiniques kust. Värdet i grossistledet kan uppskattas till ca 42 miljoner Euros.
 • 27 december 2010. Jonas Falk anhålls i Colombia och “utvisas” till Sverige.
 • 8 mars 2013. Jonas Falk döms till 18 års fängelse för smugglingsförsöket 2009 och smugglingen 2010.
 • 27 maj 2014. Jonas Falk släpps fri  av Svea Hovrätt.
 • 28 maj 2014. Jonas Falk grips på Södermalm på order av den spanske åklagaren Jose Villodre
 • 26 juni 2014. Jonas Falk frikänns av Svea Hovrätt
 • 14 maj 2015. Förberedande förhandlingar inleds i Barcelonas hovrätt. Dessa avbyts några dagar senare och fallet går tillbaka till tingsrätten i Vilanova
 • Hösten 2017. Åtalet mot Jonas Falk, Harriette Broman och ytterligare elva personer kommer att läggas fram

Gruppens påstådda ”modus operandi”

Den sista stora kartellen i Colombia var “El Cartel del Norte del Valle”, en efterföljare till Cali-kartellen. El Cartel del Norte del Valle upplöstes i början på 2000-talet och medlemmarna omgrupperade i mindre enheter. Anledningen var ett flertal enorma beslag i Spanien åren runt millenieskiftet, det största beslaget var på över 12 ton kokain inom ramen för “Operación Temple”. Lärdomen i kokainbranschen var att det är alltför riskfyllt med stora operationer med hundratals personer inblandade. Organisationen blir alltför porös och lättinfiltrerad. Kokainbranschen fragmenterade sig i mindre grupper och man professionaliserade hanteringen, och framförallt blev diskretion ett nyckelbegrepp.

Det har uppstått en rad olika modus och  former att organisera hanteringen,  men följande är en giltig sammanfattning, om än något förenklad, om hur en del av branschen fungerar idag: De nya colombianska grupperna består av högst 10 personer och det vanliga är att gruppen har en förmedlarroll som koordinerar  transaktionen mellan kokainlaboratoriet och köparen av kokainet. Köparna av kokainet kan vara fristående colombianska grupper i Europa eller kan bestå av andra  nationaliteter, som i Playafallet. Alla tjänster förutom koordinationen och indrivningen av pengar är “outsourcade”. Gruppen i Colombia köper kokainet från fristående laboratorier, man köper transporttjänsten från organisationer som är specialiserade på narkotikatransporter inom Colombia. Den första kontakten mellan den colombianska gruppen och köparna sker ofta genom kriminella nätverk som har uppstått på europeiska fängelser. Våld på den högsta nivån används numera endast i yttersta nödfall, man vill till varje pris hålla en diskret profil.

Det påstådda “Modus operandi” för Operation Playa var följande enligt åklagarna. Jonas Falk förhandlade med den colombianska gruppen om vilkoren. Affärerna görs upp någonstans på axeln som går mellan Cali och Medellin, speciellt Pereira anses numera vara kokainhuvudstaden nummer ett i Colombia. Vid förhandlingen bestäms kvantitet, kvalitet,  pris, betalningsvillkor, garantier etc etc. Priset varierar enligt leveranspunkten. Om kokainet överlämnas vid laboratoriet ligger kilopriset på ca 1.500 Euros. Om det ska levereras till kusten stiger kilopriset till ca 3.500 euros. Köpeskillingen transfereras mellan bankkonton i skatteparadis, ex v Panama.

Delstaten La Guajira på Colombias nordöstra Karibienkust spelar en nyckelroll i det aktuella moduset med segelbåtar. Kokainet förs från laboratoriet som ofta ligger i oländiga trakter i södra Colombia till en depå på La Guajira-halvön. Det är i La Guajira som sambandsmannen från den europeiska gruppen försäkrar sig om att kokainet i kvalitet och kvantitet stämmer med överenskommelsen.

Enligt åklagarna överlämnade den colombianska gruppen kokainet ute på havet, vid en “rendez vous” mellan en snabbgående motorbåt som kör från La Guajiras kust ut i Karibien där Mauritz Anderson väntade med sin segelbåt. Eller andra seglare som kan ha ingått i organisationen.

Smugglingsförsöket i juli 2009.

Mauritz Andersson och Andreas Niklasson lär känna varandra genom Jonas Falk i januari 2009 under en tur med den nyinköpta båten Bona Fide, en Azimut 68.  Jonas Falk uppger i polisförhör att båten ska ligga i Cartagena i Colombia och användas till charterverksamhet. Enligt åklagarna planeras kommande smugglingar under turen. Andreas Niklasson är tidigare dömd för bankrån i Sverige och enligt åklagarna var hans roll i gruppen att fungera som länk mellan säljarna av kokainet, Mauritz Andersson och Jonas Falk.

Det finns inget tvivel i Hovrättens dom att Niklasson samordnade detaljerna runt utförseln från kokaindepån i La Guajira till Mauritz Anderssons segelbåt, samtidigt som Niklasson fick instruktioner från en anonym överordnad som agerade under täcknamnet ”China”. Tingsrätten menade att Jonas Falk och ”Chinamannen” är samma person, och att det därför är klarlagt att Jonas Falk blev kontinuerligt uppdaterad och styrde operationen på distans.

Den 19 juli 2009 har Mauritz Anderson väntat i flera dagar i sin segelbåt i vattnen utanför La Guajiras kust. Efter det tredje misslyckade försöket där ingen  ”gofastbåt” med kokain dyker upp, bestämmer sig Mauritz Andersson för att lämna platsen för överlämnandet. Han skickar ett medelande till Niklasson om att ”Elvis har åkt”. Fem minuter  senare skickar Niklasson ett sms till Jonas Falk med samma innehåll – ”Elvis has left the building”.

De påstådda smugglingarna 2006 och 2008

Enligt åklagarna genomförde Falks grupp åtminstone två lyckade smugglingar, 2006 och 2008. Man stödjer sig på avlyssning och på observerad förmögenhetsökning hos Falk och Mauritz Andersson efter de påstådda smugglingarna. Åklagarnas problem är att man inte vet exakt hur mycket kokain det rörde sig om, inte heller var det såldes och till vem.

Förundersökningen pekar på att Tom Johnsson kan ha ansvarat för koordinationen på colombiansk mark under smugglingarna 2006 och 2008.  Den 28 juni 2008 grips Tom Johnsson av Venezolansk kustbevakning med 1.1 ton kokain i en motorbåt som har havererat. Enligt förundersökningen kan Tom Johnsson ha överlämnat en stor last kokain till Mauritz Anderssons segelbåt innan Tom Johnssons båt havererade.

Jonas Falk uppger i förhör att han organiserade ett fritagningsförsök av Tom Johnsson under 2009. Tom Johnsson befann vid tidpunkten på fängelset på Isla Margarita, en ö utanför Venezuela.

Rik på kokain?

Kilopriset i grosssistledet i Spanien ligger numera på ca 30 000 Euros, i Stockholm lär det ligga på 35 000 Euros. Kokainet späds ut minst 1:2, d v s, ett kilo rent kokain blir tre kilo utspätt kokain på gatan. Grampriset för det utspädda kokainet ligger på ca 1 000 kr i Sverige och ca 60 Euros i Spanien. Sammanfattningsvis: Gatuvärdet för ett kilo rent kokain i Stockholm ligger på ca 3 miljoner SEK. (1 000 kr/gram * 3 000 gram = 3 000 000 SEK). Samma kilo kostade i Colombia ca 30 000 SEK i inköp. Ett ton kokain omsätter i gatuledet ca 3 miljarder SEK (3 000 000 SEK / kg * 1 000 kg)  Man behöver inte vara nationalekonom för att begripa att kokainhanteringen är extrem lönsam i alla leden. Det går att bli rik på kokain, även i Sverige.

Kopplingen till Sitges

I januari 2007 har Jonas Falk uppenbarligen gott om pengar. Mitt i slutklämmen på den spanska bostadsbubblan kommer han och moster Harriette till Sitges för att titta på hus. Vid den här tidpunkten finns det en liten grupp tungt kriminiella svenskar i Sitges, däribland Mikael Rönnkvist och Tony Batalla. Båda anses ligga på tio-i-topp listan med  svenska bankrånare. Mikael Rönnkvist kommer senare att  bli berömd för att ha dödat polishunden Kita med två skott vid ett rån i Umeå.

Mattias Johansson är en annan svensk som bor i Sitges vid den här tidpunkten. Han förklarar att Jonas Falk intresserar sig för Sitges tack vare Rönnkvist.

Jonas Falk con Bentley en Sitges Foto EUROJUST : IAP
Falk med sin Bentley vid Sitges golfklubb

“Jag lärde känna Mikael Rönnkvist genom våra respektive flickvänner, dessutom hade vi våra barn i samma skola i Sitges” förklarar Mattias när jag intervjuar honom inför artikeln. “En dag i början på 2007 ringer Rönnkvist och frågar om jag kan hjälpa till som översättare åt en svensk kille som ska köpa ett hus. Jag var den enda han kände som pratade bra spanska. Det var så jag lärde känna Jonas” fortsätter Mattias Johansson

Mattias är företagare inom kontorsmaskinsbraschen och är numera en av de utredningshäktade i Playahärvan, framförallt för sin roll som tf VD för Oshum, nattklubben som enligt spanska åklagarna användes för att tvätta miljoner euros.

I april slår Jonas Falk till och köper en villa i Vallpineda, en exklusiv “urbanización” i Sitges. Köpeskillingen hamnar på 2,54 miljoner Euros. Säljarna, Amanda och Noel Mangan, blir till och med erbjudna mer pengar för huset än vad dom begärde. I dagsläget är huset värderat till ca hälften. Köpprocessen är inte helt problemfri i o m att pengarna kommer odeklarerade från Schweiz. För att kunna bo i huset under tiden upprättas ett hyresvavtal mellan Harriette Broman och paret Mangan. Hyran bestäms till 10.000 Euros i månaden. För att reda ut den komplicerade införseln av pengar anlitas en lokal advokat, Luis Gomez. Först i september kan lagfarten skrivas, köparen har då ändrats till ett företag på Malta,  Idaval Property Development Ltd, som sedermera spåras till Falks moster, Harriette Broman.  Sitges advokaten Luis Gomez är även han utredningshäktad för sin roll i pengatvätten.

Under våren 2007 börjar Jonas frekventera Barcelonas nattklubbar. Flera välkända DJ’s från Stockholm ingår i kretsen runt Jonas Falk. Under 2008 får han reda på att legendariska diskot Pacha Barcelona är på väg att gå i konkurs. Han bestämmer sig för att köpa ut två av delägarna i franchisen. Total investeras ca 2.5 miljoner euros i diskoteket. På grund av de tidigare delägarnas konflikt med Ricardo Urgell, ägaren av Pachakonceptet, blir man tvungen att byta namn, och det blir Oshum.

“Svenskarna sa att dom hade erfarenhet från att arrangera festivaler i Sverige och det var bland annat från den verksamheten som pengarna skulle ha kommit från”, förklarar en av de fd anställda på Oshum när jag intervjuar honom inför artikeln.

Oshum Foto EUROJUST : IAP.jph
Oshum. Foto: Eurojust

Läget är inte helt klockrent, Oshum ligger på Doctor Marañon, en trist gata mellan Camp Nou och Av Diagonal. Inte heller tidpunkten är optimal, den spanska krisen är i full blom under slutet på 2009 och arbetslösheten i Katalonien närmar sig 25%.

Oshum har stor invigning i oktober 2009 med en hel del kända ansikten bland gästerna. Enligt välunderättade källor ska svensk-serben Milan Sevo befunnit sig på diskoteket i sällskap med Jonas Falk. Oshum är Barcelonas största diskotek med en staff på mer än 100 personer om man räknar in gogo-dansarna och vakterna.

“Vi märkte snabbt att de nya ägarna hade pengar i överflöd. Men i och med att dom var svenskar så misstänkte vi aldrig att pengarna kom från kokainet.  Hade dom varit colombianer eller sydamerikaner så hade man nog misstänkt det.”, fortsätter den tidigare anställde.

För att finansiera investeringen i Oshum gör man stora insättningar av kontanter på ett Banc Sabadell kontor i Sitges. Kontorschefen är ytterligare en av de utredningshäktade i Falkhärvan.

“Under den första tiden gick Oshum ganska bra, men det verkar som det uppstod konflikter mellan Raul Pozo, Aladino och Falks grupp och till slut verkar det som att Aladino tog över helt och hållet”, förklarar den tidigare hovmästaren på Oshum.

I utskrivningarna från telefonavlyssningarna från förundersökningsprotokolletkan man läsa hur Jonas och Harriette ondgör sig över investeringen i Oshum. Rena ruinen.

Non bis in idem

Samtidigt som Harriette Broman och Mattias Johansson kämpar för att rädda nattklubben Oshum i Barcelona råkar en av Jonas Falks närmaste bekanta utför för sitt livs största bakslag.  Den 2 juni äntrar specialagenter från den franska kustbevakningen Mauritz Anderssons båt Solero som befinner sig utanför Martiniques kust.  Agenterna upptäcker  1.4 ton kokain inne i hytten. Värdet i grossistledet kan uppskattas till ca 42 miljoner Euros.  EUROJUST menar att Jonas Falk koordinerade operationen från Miami där han befann sig samtidigt som tillslaget gjordes.

Tillslaget är slutpunkten på den polisiära delen av Operation Playa och är startpunkten på den juridiska thriller som har utspelat sig i Stockholm och som kommer att avgöras i Barcelona under 2018.  Den 27 december 2010 anhålls Jonas Falk  i en exklusiv ”urbanización” i staden Girardot, 140 km väster om Bogotá.  På instruktioner från de svenska åklagarna “utvisas” Falk till Sverige.  Sen följer en lång häktning och Falk döms den 8 mars 2013 till 18 års fängelse för smugglingsförsöket 2009 och smugglingen 2010.

La incautacion en Solero EUROJUST : IAP.jpg
Tillslaget på Solero. Juni, 2010.

I Hovrätten sker det en vändning. Advokaten Thomas Martinssn lyckas skapa tvivel över Jonas Falks roll i smugglingsförsöket 2009 och smugglingen 2010. Trots ganska otvetydig korrespondens mellan Falk, Niklasson och Mauritz Andersson väljer domaren att tolka Falks roll till engagerad rådgivare som var intresserad i smugglingen. Det faktum att Niklasson rapporterar viktiga händelser till Falk under de kritiska momenten i smugglingen bevisar inte att Falk var delaktig i hanteringen anser domaren. Inte heller det faktum att Jonas Falk ger konkreta förklaringar och instruktioner till Mauritz Andersson i analysen efter smugglingsförsöket 2009 räcker för fällande dom i Hovrätten. Jag saxar från sid 72 och 73 i Hovrättens dom:Operation Playa - Hovrättens dom s 72.jpegOperation Playa - Saxat från sid 72 i Hovrättens dom.jpegOperation Playa - Saxat från sid 73 i Hovrättens dom.jpegUtdrag från s. 72 och s. 73 i Hovrättens dom.   Konversation mellan Falk och Andersson.  JF: Jonas Falk – MA: Mauritz Andersson

Läser man innehållet i konversationen och samtidigt betänker att hovrätten några rader senare slår fast att Falk och Andersson pratar om den avbrutna smugglingen så ter det sig märkligt att samma Hovrätt frikänner Falk några meningar senare.  Det är svårt att inte komma till slutsatsen att Jonas Falk var huvudmannen i smugglingsförsöket 2009. Det finns det ett flertal konversationer i materialet som alla pekar i liknande riktning. Det finns anledning att påstå att sidorna 72 och 73 i Hovrättens dom i Playa-målet är ett av de största mysterierna i svensk rättegångshistoria.

I väntan på den friande domen släpper Hovrätten Jonas Falk fri den 27 maj 2014. Dagen efter grips han igen på Södermalm på en arresteringsorder från domaren Jose Villodre vid tingsrätten i Vilanova för pengatvätt, organiserad brottslighet och skattebrott.

Hovrättens dom kommer den 26 juni 2014 och Jonas Falk blir som sagt  frikänd. Domaren anser att det inte går att bestämma vilken roll Falk har spelat i smugglingarna 2009 och 2010. Att tillhöra en kriminell organisation är som sagt lagligt i Sverige och därför blir Jonas Falk frikänd. Det blir fällande dom mot Andreas Niklasson för smugglingsförsöket 2009 och Mauritz Andersson blir dömd för smugglingsförsöket 2009 och smugglingen 2010. Harriette Broman döms för grovt bokföringsbrott men inte för “penginghäleri”,  som pengatvätt heter på svenska.

Efter hovrättens frikännande utlämnas Falk till Spanien den 8 september 2014 där han kommer att  sitta häktad åtta månader på fängelset “El Modelo” i Barcelona. Utlämnandet sker på order av Jose Villodre, en spansk utredningsdomare från Vilanova i la Geltru, huvudorten i El Garaff, “häradet” där Sitges ligger. Vilanova är för övrigt ingen liten fiskeby som Jonas Falk och Harriette raljerar om i svenska medier. Vilanova har 66.000 invånare och är dessutom huvudort för Sitges, San Pere, Cubelles andra närliggande orter, som i pricnip är en enda stor sammanbyggd tätort.  Man kan säga att stor-Vilanova har ca 150.000 invånare. Att kalla Vilanova för ”en liten fiskeby” är skrattretande och säger mycket om den allmäna sanningshalten i Jonas och moster Harriettes berättelser.

Enligt den ursprungliga uppgörelsen i Eurojust mellan Sverige och Spanien så skulle de spanska åklagarna ha hand om pengatvättsdelen i målet. Nu blev det inte riktigt så. Karin Bergstrand i spetsen valde att åtala för pengatvätten som framförallt ska ha inträffat i Spanien och hon använde sig av delar av den omfattande spanska förundersökningen i sitt bevismaterial. De spanska åklagare jag har pratat med hade hoppats på att den spanska förundersökningen inte hade använts alls i Sverige. Man kan anta att Karin Bergstrand tyckte att detta var nödvändigt då övrig bevisning mot Falk hade sina tomrum. Att pengatvätten togs upp i de svenska åtalet kommer att bli ett stort problem för de spanska åklagarna. Principen “non bis in idem” säger att man inte kan åtalas för samma brott två gånger, även om åtalen kommer från två olika länder.

Den 14 maj 2015 hålls “Diligencias previas” i “La Audiencia de Barcelona”, Barcelonas hovrätt. “Diligencias previas” är en förberedande förhandling där domaren, åklagaren och advokaterna värderar hur utredningen har skötts och hur vägen till rättegång ska se ut. Det hålls i vissa fall kompletterande förhör med de åtalade.  Men det är alltså ingen “rättegång” som DN, Aftonbladet och andra svenska medier rapporterar om.

På grund av den friande domen i Svea Hovrätt och en del fel begångna av de svenska åklagarna när det gäller förhören om den spanska pengatvätten så anser domaren att förundersökningen måste gå tillbaka till tingsrätten i Vilanova.

Den friande domen i Sveahovrätt är naturligtvis ett stort problem för de spanska åklagarna, speciellt i åtalet mot Jonas Falk och Harriette Broman som är de enda av de 13 anklagade som har fått sin spanska pengatvätt prövade i svensk domstol. Frågan är nu hur man ska tolka “non bis in idem” principen, dels för Jonas och Harriette, och dels för de övriga anklagade. Det kan till och med bli så att Jonas och Hariette blir friade medan övriga anklagade fälls då dessa inte skulle omfattas av “non bis in idem”.

“Operation Playa har varit ett pilotfall för Eurojust och vi har lärt oss enormt mycket. Det har begåtts misstag av polis och åklagare, såväl de svenska som spanska. Men man måste tänka på att det handlar om en kriminell organisation som har haft verksamheter i ett stort antal länder. Sverige, Spanien, England, Lettland, Malta, etc.”, säger en spansk utredare när jag intervjuar honom inför artikeln.

“Vi blev väldigt förvånade av den friande domen i Hovrätten i Sverige, men vi är övertygade om att Jonas Falk och Harriette är skyldiga, vi har överväldigande bevis. Den spanska förundersökningen rör sig nuläget om ca 7.000 sidor”, avslutar polischefen

Mycket pengar och livlig fantasi

Åklagarna identifierar ett penningflöde på sammanlagt ca 100 MKr för Jonas Falk och Mauritz Anderson under tidsperioden september 2006 – december 2010. Se bild nedan. Falks och Anderssons penningströmmar sammanfaller förvånansvärt väl i tiden med de påstådda lyckade smugglingarna 2006 och 2008. Men, om åklagarna har rätt, att de genomfördes lyckade smugglingar 2006 och 2008 i storleksordningen på vardera 1.000 kilo kokain så borde gruppen ha tjänat betydligt större pengar som utredarna inte har lyckats spåra. En överslagsberäkning ger följande summor om vi antar att gruppen sålde kokainet till en eller flera grossister i Holland, Sverige eller England. Värdet på 1 kilo kokain i grossistledet ligger på ca 30.000 euros, eller 280.000 SEK. Följaktligen borde gruppen ha fått in ca 280 MKr för varje smuggling, d v s totalt ca 560 MKr för de två smugglingarna som EUROJUST anser att gruppen utförde. Om vi antar att inköpskostnaden är ca 30.000 SEK per kilo och så blir ”täckningsbidraget” ca 500 MKr. Efter diverse utgifter kan en rimlig vinst för de två smugglingarna av totalt två ton kokain hamna på 400 MKr.

Pennningströmmar Operation Playa
Diagram över identifierade pengaflöden.

Varken Jonas Falk, Mauritz Andersson eller Harriette Broman har presenterat trovärdiga förklaringar till de enorma pengarna de disponerade under tidsperioden. Mauritz hävdar att han ägnade sig åt flyktingsmuggling och att han kom i kontakt med kokain först under smugglingsförsöket 2009. Mauritz förnekar att han hade koks i lasten under  de dokumenterade seglatserna över Atlanten 2006 och 2008.

Jonas Falk hävdar att hans pengar kommer från bilaffärer och en investering i en gruva i Afrika. Ingen av de påståda delägarna har kunnat styrka några större vinster från varken gruvan eller bilaffärerna. Det finns heller ingen bokföring som styrker förekomsten av vinster i verksamheterna.

En annan ”legal” inkomstkälla under den här tiden är att låna ut pengar. ”Jag lånar ut 200.000 Euros till 10% ränta i månaden. På ett år har jag tjänat 240.000 i ränta på det lånet”,  skriver Jonas Falk till Hovrätten.

En annan svensk som figurerar i materialet är Berth Milton Junior. Jonas Falk uppger att en av hans legala verksamheter i Barcelona under åren 2007 till 2010 var att arrangera fester för Berth Milton och Private. När jag pratar med Berth Milton om detta under våren 2017 så bekräftar Berth att han har träffat Falk ett antal gånger men förnekar att Jonas Falk har anordnat fester åt honom, eller att ha haft någon typ av affärer ihop med Falk.

Även i Colombia ska Falk ha ägnat sig åt att arrangera fester. Falk påstår att han arrangerade en konsert med superstjärnan Marc Anthony i Cartagena under hösten 2010. Falk uppger att en av hans närmaste vänner i Colombia är Carlos Ardilla Lulle. Om det skulle vara sant så är det ganska sensationellt då familjen Ardila Lulle är Colombias motsvarighet till Wallenberg. Kontakten med Ardilla Lulle ska ha förmedlats via Alejandro Arango. Det mesta pekar på att det rör sig om ”namedropping” som gränsar till grovt förtal.

Spanska åklagarna menar att Harriette Broman tvättade en stor del av pengarna från Falks kokainaffärer.  Man konstaterar att Broman har gjort stora insättningar av kontanter på olika konton, bl a hos Caversham Trustees Ltd – en förmögenhetsförvaltare med säte på Jersey och verskamheter i Schweiz och Lichtenstein. Harriette Broman hävdar att hennes pengar i Schweiz kommer från en avskedsgåva efter ett stormigt förhållande med en ”engelsk politiker på den högsta nivån”. Förhållandet ska ha inletts 1992 men avbrutits 1995. Sedan ska förhållandet ha återupptagits 1998 men bara för en kortare tid. År 2002 återförenas paret igen men relationen avbryts slutligen 2006. Enligt Harriette Broman har den engelske toppolitikern betalat ca tre miljoner pund (42 miljoner SEK) i kompensation och för att hon ska hålla tyst om förhållandet med hänsyn till toppolitierns karriär och familj. Överenskommelsen förutsatte att pengarna inte skulle kunna spåras till den engelske topppolitikern, och enligt Harriette är det anledningen till att de 3 miljoner punden betalades ut kontant och i omgångar.

Joachim Kuylenstierna

En annan av Harriette Bromans ex-partners som figurerar flitigt i förundersökningen är den kände svenske fastighetsmannen Joachim Kuylenstierna. Åklagarna påstod i Tingsrätten att Jonas Falk investerat 3.2 miljoner euros via Harriette Broman i Kuylenstiernas bolag Skälsö AB. Harriette blir fälld i TR för pengatvätten via Skälsö AB men friad HR då det underliggande åtalet mot Jonas Falk ogillas.

Den 23 juni 2009 hade Joachim Kuylenstierna och Harriette Broman en intensiv sms- och telefonkontakt på grund av en kommande nyemission i DK Properties AB.  I förvaltningsberättelsen för bolaget, avseende räkenskapsåret 2009 har revisorerna anmärkt på låg soliditet.  Följaktligen har kreditgivaren och bolagets ägare beslutat att genomföra en nyemission för att stärka kapitalet samt lätta på skuldbördan.

För att förstå konversationen som återges nedan kan det vara en fördel att känna till följande:

 • DK properties AB  hade grundats några år tidigare av Lars Diös, arvtagaren till fastighetsimperiet Diös och Joachim Kuylenstierna. Företaget hade ett högt belånat fastighetsbestånd i Stockholm och södra Sverige värderat till hundratals miljoner SEK.
 • Ägarskapet i DK Properties AB vid den aktuella tidpunkten utgjordes av Skälsö AB (Kuylenstierna) tillsamman med Lars Diös och Andrew Chrichton,  en engelsman som var huvudägare i förmögenhetsförvaltaren Caversham, vars säte ligger på Jersey. I juni 2009 råder konfliktläge mellan ägarna.
 • Andrew Chrichton är expert på truster och avancerade skatteupplägg. Harriette Broman blev kund hos Caversham i mars 2007. Kontakten förmedlades av Kuylenstierna som redan var kund.
 • Andrew Chrichton bekräftar i polisförhör att Harriette Broman gjorde kontanta insättningar (i sedlar) på ca 1.7 miljoner Euros i Caversham under år 2009.
 • Joachim Kuylenstierna hade blivit petad från VD-posten i DK Properties AB i januari 2009 efter att ha blivid dömd i Tingsrätten för hustrumisshandel och ringa narkotikabrott, något som inte påverkade hans roll som delägare.
Genom telefonavlyssningarna framgår det ganska klart graden av ömsesidigt förtroende mellan Harriette Broman och Kuylenstierna när det gäller att låna varandra stora summor pengar i olika situationer. Jag citerar från Tingsrätten dom, s183-186. Joachim Kuylenstierna verkar på det klara med att Harriette Broman har väldigt god likviditet:
JK: Joachim Kuylenstierna,  HB: Harriette Broman.
JK: Nu är det brått så in i helvete
HB: Jaså vad händer?
JK: Ny emission
HB: Vem har bestämt det? HB: Vem har bestämt det? Och varför, hur tjänar vi pa det, Har du begärt det for att du tror att de inte far fram pengar eller?
JK: Dom har begärt det. De vill syna korten.
HB: Men har de pengar? JK: Du har mer
HB: Det vet jag val…Men har de pengar sa de kan ga in med sin del
JK: Tror inte de kan det. De till bara syna
HB: …Om du har muskler…Men varför behövs mer kapital nu, ligger bolaget riisigt till??
HB: Kan de bara ga in och kräva det utan anledning? Knappast va? Vad ar det som händer?
JK: De vill nog bara syna
HB: Hur skulle den nyemissionen se ut da?Vad skulle de hosta fram respektive vi då?
JK: Jag vet inte vad de planerar. Men vi måste få kontrollen. Aktierna kommer bli värda minst 15 miljarder om 2 år.
HB: Du måste vina tid. Jag jobbar pa…
JK: Vi måste ha fram degen bara. Vet inga summor.
JK: Jobba. Puss
HB: Ja jobbar sa svetten rinne…
 

Den 23 juli 2009 hade Joachim Kuylenstierna ett telefonsamtal med Harriette Broman. Joachim säger att han behöver ”2 friska, kan du hjälpa mig med det? Harriette svarar; Alltså 2 friska svenska? På frågan till vadå svarar Joachim ”Nej dels så har jag, har jag en grej som jag själv måste, som jag måste pröjsa in och sen så behöver jag ge, ska dom ett a-konto dom här som håller på och hjälper mig va.”

Harriette säger att hon får kolla det. Joachim säger ”det är ju en ändå en sudd jag ska ha utav dig nångång..” Harriette säger ”vi säger att du skulle få ordförandeposten där då….tror du det? Alltså om vi får igenom allt och allting funkar som det ska”. Joachim svarar ”det är så walk in the park så det finns inte”. Harriette säger”Vad hamnar, alltså, vad hamnar man i för läge då? Som jag har diskuterat, för dig förut. Att jag skulle vilja ha nåt mera, aktiv roll, där ner…Malmö”. Joachim säger ”då blir det precis som vi har bestämt..Då får du ju direktägandet. Då flyttar ju jag dina aktier direkt in i eh, i DK…och så får du en styrelseplats och sen får du ta hand om Malmö”. Sedan frågar Harriette vad det är dom ska hjälpa honom med. Joachim svarar ”Dom ska ju se till, dels så ska dom ge folk eh, ge, ge rätt, ge folk lite pengar lite här och där så att dom gör lite rätt saker…Och sen så ska dom ju träffa framförallt Andrew och sen ska dom ju, ja snickra till det så att det funkar. Och det är ju alltifrån eh, alltifrån och se till att banken gillar den till att Andrew ser till att släppa sina aktier alternativt eh, få en fullmakt utav honom eller att man ser till att ägandet hamnar på hans förra fru”. Harriette säger ”Så att han, han blir liksom lite mer, alltså ställd mot väggen. Han måste samarbeta..Annars kommer sanningen fram..Är det de dom ska tala om för honom..men på ett fin, fint sätt liksom”.

20 minuter senare hade Harriette Broman ett telefonsamtal med Jonas Falk. Harriette säger ”Jag vill ha ett råd här, Ehm, du vet Adam där dårå..Eh, nu, har han ett ypperligt läge här dårå för att eh, den här, engelsmannen, Andrew dårå..han förlorade rättegången mot eh, sin fru. Eh, och det betyder att han måste betala tillbaka massa pengar till henne. Men…han har gjort ett misstag eller han har ju lurats. Han har inte talat om sina tillgångar, det vill säga dom 28 procenten han har…Eh, vilket gör att om det kommer fram, då får han ju skaka gall, galler” (Det är i målet ostridigt att Harriette Broman syftar på Joachim Kuylenstierna då hon talar om ”Adam” i de här samtalen)

Samma dag skickade Joachim Kuylenstierna ett sms till Harriette Broman ”Räknade fel 2,5 ska det va”

Strax efter hade Harriette Broman åter ett telefonsamtal med Jonas Falk. Harriette säger ”Adam gav dom fullmakt att sköta den här affären för dom har en ide, hur dom ska gå till i och med att det, är svårt att få fram pengar och köpa mer aktier för man vill ju ha då eh, fullmakten. Så kommer dom då eh, tala om för honom att eh, han måste ge fullmakten på dom där 28 procenten, till Adam…Så att han får dom och rösta på…för då röstar han ju bort då eh, styrelseordförande och bestämmer själv då. Och då…Och då sätter han mig i styrelsen och eh, då, blir mina aktier eh, officiella där och eh, så får jag ta hand om hela Malmö därå… ” Slut citat.

I o m att Hovrätten friade Falk kan man inte säga att  Harriette Broman använde Joachim Kuylenstiernas bolag och kontakter för att tvätta sin systersons knarkpengar vita. Inte heller att Kuylenstierna bad om nödfinansiering med svarta knarkpengar i ett trängt läge. I efterhand är det ändå lite märkligt att Kuylenstierna inte blev åtalad, det finns en hel del material som pekar på hans inblandning.  Antingen så beror på den gamla fördomen som säger att om man är uppvuxen på Östermalm med ett fint efternam kan man ägna sig åt ganska grov ekonomisk brottslighet utan att det händer nånting, eller,  så kan det bero på att Sverige har slappa lagar och dessutom höga beviskrav när det gäller pengatvätt och synen på knarksmittade tillgångar. Där ligger USA mycket längre fram med RICO-akten från 1970 som blev f d borgmästare Rudy Guilianis främsta vapen mot narkotikahandeln i New York.

Svenska mediers täckning av den spanska delen av Operation Playa

Det är ganska intressant att iaktta hur fel det blir när svenska medier ska rapportera om komplicerade situationer i utlandet. Jag har redan nämnt ett antal punkter där stockholmsjournalisterna missar grovt. Man skriver felaktigt att Vilanova är en “liten fiskeby”. Men framförallt missar man att det ännu inte har hållits någon rättegång i Spanien. Verkligheten är att det enda som har hänt är “diligencias previas”, d v s förberedande förhandlingar.

Jag har sett ett antal fel som alla härrör från Jonas Falk och Harriettes berättelser, där den svenske journalisten sedan tar deras uppgifter som fakta. Ett litet exempel är när man hävdar att en “notario” certifierade ursprunget till de kontanter man sedan satte in på Banc Sabadell i Sitges. Jonas Falk hävdar att en “notario” i Spanien är en statlig tjänsteman, vilket sedan återupprepas som fakta av den svenske journalisten i podcasten. Intrycket blir att den spanska staten godkände Jonas Falks kontanthantering i Spanien och att det spanska åtalet därför hänger på en skör tråd. Faktum är att en spansk notarie är en egenföretagare på samma sätt som en advokat är det. Spanska ”notarios” eller notarius publicus är inte anställda av staten på något sätt. Deras ställning beror på den djupt rotade korporativismen i Spanien som gör deras tjänster obligatoriska vid fastighetstransaktioner och upprättande av arv och fullmakter.  Titeln “notario” får man om man studerar notario-fördjupningen på den spanska juristlinjen och sedan lyckas starta ett notariat på en marknad som regleras av notariernas kollegium.

Rent generellt märks en raljerande översittarton hos många stockholmsjournalister mot spansk polis och åklagare. Fördomar, arrogans och okunskap är ingen bra kombination när man ska rapportera om sånt man inte känner till i utlandet. Man ska ha klart för sig att spansk polis är förvånansvärt effektiva och har en betydlig högre uppklarningsprocent på t ex mord än den svenska polisen.  Den spanska narkotikapolisen är enormt mycket effektivare än sina svenska kolleger vilket beslagsstatistiken bekräftar.

Advokat Martinsons strategi gick ut på att flytta fokus från den centrala bevisningen och rikta in sig på vissa oklarheter i undersökningen, som till exempel mysteriet med de 9 kilo kokain som hittades på Mauritz Anderssons båt Gloria i Göteborg efter Mauritz arrest på Mauritius.  Uppenbarligen har domaren i Hovrätten varit väldigt mottaglig för  argumentation som riktar in sig på perifera fel begågna av polisen i stället för att fokusera på den överväldigande centrala bevisningen.

Nu kommer rena spekulationer: Jag skulle tippa att Falks advokat Thomas Martinson har haft ett finger med i mediespelet i efterdyningarna av frikännadet i hovrätten. Det är Martinsons ”focus shift” som återupprepas energiskt och ganska okritiskt av en viss grupp svenska journalister.  Onekligen är Falks frikännade en av Thomas Martinsons största framgångar under sin karriär som favoritadvokat i Stockholms undre värld.

SvT  har spelat in en dokumentär om Jonas Falk som ska sändas i flera avsnitt under september 2017. Jag är lite rädd för att blir en licensfinansierad reklamfilm för Thomas Martinson, Tobias Enochsson och Jonas Falk, där man kommer att driva linjen att Jonas Falk inte bara är frikänd.  Hoppas jag har fel.

Jonas Falk con moto FOTO EUROJUST
Jonas Falk i Sitges
Annonser

5 svar till “Operation Playa – kopplingen till Barcelona och Sitges

 1. Ping: Operation Playa på SvT – En kritisk kommentar | Rikard Anderson·

 2. Nu har jag både sett SVT:s serie Operation Playa och lyssnat på Spårs podcastserie från 2016.

  SVT:s serie gjorde mig misstänksam. Det hela verkade tendentiöst, för att uttrycka saken mycket milt. Var svensk polis och åklagare verkligen sådana inkompetenta klantar? Det lät inte realistiskt. Fast Karin Bergstrand borde nog medietränas…

  Efter Spårs podcastserie, som verkade åtminstone snäppet mer seriös, började jag ana mig till sanningen. Precis som hävdas ovan, sköt försvaret i rättegångarna in sig på oklarheter i närmast helt irrelevanta detaljer. I de avgörande delarna verkar man inte ha haft mycket att säga.

  Med denna artikel så har bilden klarnat betydligt. Visst begick polis och åklagare ett alllvarligt brott när man hävdade att man skulle ha hittat 9 kg kokain på Mauritz Anderssons båt i Göteborg, men det ändrar ju inte den rätt goda bevisningen man hade samlat ihop sedan tidigare.

  Gilla

  • Tack för kommentaren. ”Dokumentären” i SvT verkar vara en partsinlaga från Thomas Martinson. Karin Bergstrands medverkan har uppenbarligen blivit sönderklippt. Bodil Appelquist utelämnar viktiga fakta för att reportaget ska uppfylla den förutbestämda hypotesen, vilket strider mot journalistiska principer. T ex, nyckelpersonen Andreas Niklasson nämns inte alls och innehållet i hovrättens dom förvrängs i reportaget. Jag har aldrig sett ett reportage där det ljugs rakt igenom och där journalisten okritiskt förmedlar lögnerna och dessutom utelämnar grundläggande fakta, vilket också är en form av lögn. Väldigt skumt..

   Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s